Писмо от Главния комитет на Народно-освободителния фронт на Македония до Националния комитет на македонската емиграция в България в София, с молба да съдейства пред роднините на Гоце Делчев за разрешаване пренасянето на тленните му останки от София в Скопие.

Скопие, 25 юни 1946 г. Машинопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 149