Писмо от Стефан Аврамов – председател на Илинденската организация в България, до Земския комитет на Народно-освободителния фронт в Скопие, в което описва заслугите си за пренасянето на тленните останки на Гоце Делчев от София в Скопие.

София, 10 юли 1946 г. Машинопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 151-152