Писмо от Главния комитет на Народно-освободителния фронт на Македония до Илинденската организация в София, с което я информира, че пренасянето на тленните останки на Гоце Делчев от София в Скопие се отлага от 2 август за 11 октомври – денят на въстанието.

Скопие, 20 юли 1946 г. Машинопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 154