Чернова на речта, държана от Тодор Павлов на тържественото събрание в Народния театър по случай пренасянето на костите на Гоце Делчев в Народна република Македония. Речта е отпечатана в сп. „Македонска мисъл“ – орган на Македонския научен институт (София), год. ІІ, кн. 1–2, септ. – окт. 1946 г.

София, 7 окт. 1946 г. Машинопис, ръкопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 161-176