Служебна бележка, издадена от Министерството на външните работи и на изповеданията и Комисарството по изпълнение съглашението за примирие, че Съюзната контролна комисия в България разрешава на 32 лица, изброени в приложен списък, да посетят Федеративна народна република Югославия и да се върнат обратно. Списък на лицата – делегати от Националния комитет на македонската емиграция в България, които пътуват до Македония – гр. Скопие и обратно за пренасяне тленните останки на македонския революционер Гоце Делчев.

София, 8 окт. 1946 г. Печатно, машинопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 178-179