Писмо от Земския комитет на Народно-освободителния фронт на Македония до Министерството на търговията и снабдяването на Народна република Македония за издаване на разрешение за закупуване на 250 л. бензин във връзка с пренасяне тленните останки на Гоце Делчев през Пиринска Македония.

Скопие, 4 окт. 1946 г. Машинопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 181