Писмо от Главния комитет на Народно-освободителния фронт на Македония до Държавното книгоиздателство на Македония, с информация че разходите по пренасяне костите на Гоце Делчев ще бъдат изплатени от Комитета за честване на 11 октомври.

Скопие, 11 дек. 1946 г. Машинопис, ксерокопие

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 183