Началото на шествието за пренасянето на костите на Гоце Делчев от София в Скопие, завиващо от площада пред бившия Царския дворец по ул. „Васил Левски“: младежи и девойки носят обвит с цветя портрет на революционера.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 618, лист 47