Писмо от Тодор Павлов до Вълко Червенков за подготовката на негова реч в Народния театър по повод пренасянето на костите на Гоце Делчев от София в Скопие и за прочитането от него на партийна декларация за Пиринска Македония пред българи и югославяни.

София, 7 окт. 1946 г. Оригинал

ЦДА, фонд 1Б, опис 7, а.е. 765, лист 1