Открит лист, издаден от Дирекция на народната милиция – София, за разрешаване пътуването до Народна република Македония/гр. Скопие и обратно на група от 29 души, водена от Петър Хаджиделев (в горния десен ъгъл на снимката) от Националния комитет на македонската емиграция в България, за пренасянето на тленните останки на македонския революционер Гоце Делчев. На гърба: заверителни надписи и печати от българските и югославските гранични власти за излизане от Народна република България през ГКПП „Гюешево“ на 10 окт. 1946 г. и излизането от Федеративна народна република Югославия през ГКПП „Деве баир“ на 14 окт. 1946 г.

София, ГКПП „Гюешево“ и ГКПП „Деве баир“, 8–14 окт. 1946 г. Оригинал

ЦДА, фонд 770К, опис 1, а.е. 5, лист 1-1гр.