Част от шествието за пренасянето на костите на Гоце Делчев от София в Скопие, водена от български военен оркестър, югославска почетна рота (зад него), група знаменосци (зад нея) и колона от участници (в дъното), завиващо от ул. „Васил Левски“ към площада пред Народния театър.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 618, лист 49