Част от шествието за пренасянето на костите на Гоце Делчев от София в Скопие с югославска почетна рота (на преден план), група знаменосци със знамена на македонски братства (зад ротата) и колона от участници в церемонията, навлизащи от ул. „Васил Левски“ на площада пред Народния театър.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 618, лист 50