Част от шествието за пренасянето на костите на Гоце Делчев от София в Скопие, водено от група знаменосци със знамена на македонски братства и югославски партийни знамена (на преден план) и колона от участници в церемонията, навлизащи от ул. „Васил Левски“ на площада пред Народния театър. На втория ред: (крайният вдясно) ген. Кирил Михайловски-Груица (в югославска военна униформа); (вляво от него) Стефан Аврамов – председател на Илинденската организация и на Акционния комитет за пренасянето на костите на Гоце Делчев.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 618, лист 51