Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с извинение, че не е отговорил на писмото, тъй като нямал време, и с одобрение за изпратените 80 (пушки) в Бураново.

Кюстендил, 9 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/185 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 13–14. Фотокопие, ръкопис