Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с информация, че телеграмата е създала неразбория и с указание Н. Малешевски и другите дейци да тръгнат за София.

София, 18 май 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/200 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 61–62. Фотокопие, ръкопис