Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с недоволство и възмущение от българските управници в София.

Кюстендил, 4 май 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/188 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 20–23. Фотокопие, ръкопис