Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с потвърждение, че всички писма са получени, с указание да пише на Дико, че не може да му се помогне с пари и с информация че той (Гоце) и Чемчето заминават за Кюстендил.

София, 20 дек. 1898 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/195 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 8. Фотокопие, ръкопис