Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с потвърждение, че е получил всичко изпратено му досега и с настояване Мицо да посещава редовно училището.

София, 25 февр. 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/219 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 54–55. Фотокопие, ръкопис