Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с препоръка да настани при себе си [брат му] Мицо, тъй като не разполага с пари да го издържа, в противен случай последният ще изгуби учебната година.

София, 12 ян. 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/196 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 49–50. Фотокопие, ръкопис