Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с препоръка на вакантно учителско място в Горна Джумая [за Аника – дъщеря на Н. Малешевски].

София, 21 окт. 1898 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/194 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 36. Фотокопие, ръкопис