Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да замине за Самоков и да разучи разположението на българските гранични войски, след което да дойде в София и да предаде събраните сведения.

София, 3 юни 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/203 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 71–73. Фотокопие, ръкопис