Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да се организира приемането и препращането на оръжие през Бураново и новоустроения канал.

Кюстендил, 31 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/184 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 6–8. Фотокопие, ръкопис