Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да се прибере и укрие всичкото оръжие, донесено от бежанците и тайно да се подготви чета, която той (Г. Делчев) ще оглави и поведе.

Кюстендил, 18 дек. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/191 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 29–31. Фотокопие, ръкопис