Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да се разпределят изпратените пушки за Бураново и Недобърско.

Кюстендил, 10 май [1897 г.] Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/189 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 24. Фотокопие, ръкопис