Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указания Христо да пише писмо на баща си, а той (Н. Малешевски) и Мицо да му говорят и въздействат да чете повече.

София, 17 апр. 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/220 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 56–57. Фотокопие, ръкопис