Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] със сведение, че е взел патрони и търси превозвач за препращането им, както и че не знае какво отношение ще има новото българско правителство към македонското освободително движение.

София, 29 ян. 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/197 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 51–53. Фотокопие, ръкопис