Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] със съобщение, че е получил всички писма и ще им отговори.

София, 2 юни 1902 г. Фотокопие, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 38, лист 1