Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], в което изказва своето недоволство, че Дупница е станала свърталище на войводи, разбойници и шпиони.

Кюстендил, 10 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/186 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 1. Фотокопие, ръкопис