Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], в което изказва своето недоволство, че не се вземат мерки против появилите се шпиони.

Кюстендил, 4 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/181 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 9–12. Фотокопие, ръкопис