Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], в което напомня за позорното убийство на Алеко Константинов по повод отправената от група депутати закана към Н. Малешевски.

Кюстендил, 18 май 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/190 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 25–28. Фотокопие, ръкопис