Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с въпрос защо не изпраща редовно сведения, когато софийските вестници се пълнят със сензационни новини за въстание.

София, 11 окт. 1902 г. Фотокопие, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 38, лист 2–4