Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с което го известява, че е доволен от пренасянето на материалите във вътрешността [на Македония].

София, 8 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/182 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 1–3. Фотокопие, ръкопис