Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с което му съобщава, че трябва да вземе мерки да скрие всички книжа и вещи, защото след [Винишката] афера и него ще го пипнат.

София, 31 май 1899 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 11