Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с което шифровано му съобщава, че снощи две коли с 200 пушки и 1000 патрона са потеглили за Дупница.

София, [19 юни 1897 г.] Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 6