Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница], че тъй като [въз]намерява да вземе около 30–40 000 патрона и скоро да почне пренасянето им, да приготви място, където да ги стоварват.

София, 16 ян. 1899 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 10