Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски в Дупница за изпращането на сандъци с патрони по двама куриери, като моли Малешевски да се погрижи за настаняването им.

София, 10 февр. 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/198