Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски в Дупница за някои революционни дейци и за изпращането на Ана Малешевска, дъщеря на Никола Малешевски, като ученичка в Солун.

Б.м. , б.д. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/192