Телеграма от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] за жестоките преследвания и масовите арести от страна на турските власти [т.нар. Винишка афера].

Кюстендил, 24 ноем. 1897 г. Оригинал, ръкопис, печатно

ЦДА, фонд 1942К, опис 1, а.е. 12, лист 1