Преминаваща през площада пред бившия Царски дворец група, носеща знамена на македонски братства и югославски партийни знамена и почетен караул от югославски войници на саркофага с костите на Гоце Делчев (пред групата, в гръб). На втори план – столичани пред градинката до Министерството на войната, дошли да се поклонят пред саркофага с костите на Г. Делчев.

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 23