Телеграма от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да предаде исканото на Дончев, тъй като е негово.

София, 20 авг. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 39, лист 2