Писма, телеграми, записки и разписки до разни лица

Преглед на документите (79 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_8.jpg

София, 8 февр. 1896 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 8–9 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/12_11333776_001_m.jpg

София, 14 апр. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 9

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11333767_001_m.jpg

София, 16 март 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 8

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11333728_001_m.jpg

София, 3 апр. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 6

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11430770_001_m.jpg

София, 3 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 44

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11430699_001_m.jpg

София, 19 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 39

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11430679_001_m.jpg

с. Банс[к]о
София, 15 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 38

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11430529_001_m.jpg

София, 1 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 35