Шифровани писма до ръководството на ТМОРО в Горна Джум

Преглед на документите (6 общо)