Спомени и други документи

Преглед на документите (8 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11444438_001_m.jpg

Б.м., б.д. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 3, лист 1

Бележките са без заглавие, дата, адрес на получателя и подпис на автора, но по почерка може да се заключи, че са писани от А. Христов.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295300_001_m.jpg

Дупница, 2 май 1925 г. Оригинал, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 16, лист 1-5

Публикуван в подлистника във вестник „Независима Македония“, брой 174 от 3 септ. 1926 г.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295309_001_m.jpg

Дупница, 8 авг. 1925 г. Оригинал, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 16, лист 21–22

По случай статията „Илинденското въстание“ във в. „Светлина“ от 29 юли, бр. 22, [1926 г.]. Споменът е публикуван в подлистника във вестник „Независима Македония“, брой 174 от 3 септ. 1926 г.
Налични са само първата и последната страница.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295315_001_m.jpg

Б.м. , 1968 г. Оригинал, ръкопис. Документът е наличен и в печатан вариант.

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 5, лист 1–4

Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
https://bdi.bg/gd/tmp/12_11444015_1_m.jpg

[Солун], [1896 г.] Копие, печатно

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 8

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11444015_2_m.jpg

София, 1902 г. Копие, печатно

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 8

https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_145.jpg

Б.м. , б.д. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 145 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев