Приходно-разходни книги, сметки и списъци

Преглед на документите (8 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11426816_2_m.jpg

София, 8 дек. 1902 г. Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 7

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11428342_001_m.jpg

София, б.д. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 42–46 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 5, л. 1–13. Копия.

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11430001_001_m.jpg

София, 8 дек. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 37–41 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 70, л. 6–8. Копие