Снимки

Преглед на документите (19 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/B_inv16072_S3859_1.jpg

София, б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 16072, лист 1 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

https://bdi.bg/gd/tmp/12025074_001_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 16070, лист 2 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

https://bdi.bg/gd/tmp/12025073_001_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 15879, лист 1 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

https://bdi.bg/gd/tmp/12027549_001_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис Х, а.е. 14858, лист 1

https://bdi.bg/gd/tmp/12025068_001_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис Х, а.е. 14822, лист 1

Вът Фототека Б на ЦДА се съхранява и оригиналната плака от която впоследствие са правени копия на снимката.""
https://bdi.bg/gd/tmp/12027189_001_m.jpg

София, б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд 614К, опис 1, а.е. 15, лист 3 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11426816_1_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 7

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11444783_001_m.jpg

Б.м., след 1955 г. Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 31, лист 8

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11444801_001_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 31, лист 5

https://bdi.bg/gd/tmp/12_10303630_001_m.jpg

София, [1923 г.] Фотокопие

ЦДА, фонд 1897К, опис 1, а.е. 48, лист 5

Текст на паметната плоча, видима фронтално на снимката: „Заклеваме поколенията настоящите кости да бъдат погребани в столицата на независима Македония. 2 август 1923 г., Илинден“.
https://bdi.bg/gd/tmp/12_10303627_001_m.jpg

София, [1923 г.] Фотокопие

ЦДА, фонд 1897К, опис 1, а.е. 48, лист 1

Текст на паметната плоча, видима фронтално на снимката: „Заклеваме поколенията настоящите кости да бъдат погребани в столицата на независима Македония. 2 август 1923 г., Илинден“.
https://bdi.bg/gd/tmp/26_11119441_001_m.jpg

Горна Джумая (дн. Благоевград), 24 септ. 1917 г. Фотокопие

ДА – Перник, фонд 349К, опис 1, а.е. 165, лист 13

Надпис на гърба на снимката: „Подарявам лика си заедно с внучетата: Гоце и Никола на милото ни семейство Пееви за спомен. Никола Делчев“.
https://bdi.bg/gd/tmp/22000546_001_m.jpg

София, [1901 г.] Оригинал, с автограф

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 9, лист 1 / РИМ – Благоевград, инв. № 2.7/177; на гърба на копието – ръкописно посвещение до Никола Малешевски: „На вечно неразделимия ми Никола. 21.VIII.1901 г.“;
ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7 – 2 бр. копия.

Фотоателие „А. Владиков – София“.
Снимката е подарена на Дона Ковачева (баба Дона), в чиято къща в Кюстендил е отсядал Гоце Делчев.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295278_001_m.jpg

Кюстендил, 1974. Негатив, позитив

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 42, лист 1

Фотограф Йордан Миленков.
Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_10566435_001_m.jpg

Кюстендил, 3 септ. 1918 г. Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 11, лист 1

Ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби, в чиято къща той е отсядал.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_10603044_001_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К , опис 2, а.е. 57, лист 1

В прохода Черната скала.