Пренасяне костите на Гоце Делчев от София в Скопие

Преглед на документите (64 общо)

https://gd.archives.bg/files/39.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 39

На втора линия: редица от знаменосци със знамена на македонски братства и девойка с македонска носия. Вдясно от знаменосците – почетна рота от югославски войници.