Пренасяне костите на Гоце Делчев от София в Скопие

Преглед на документите (64 общо)

https://gd.archives.bg/files/33.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 33

На заден план се вижда саркофагът с костите на Гоце Делчев, охраняван от почетна рота от югославски войници и знаменосци със знамена на македонските братства.
https://gd.archives.bg/files/34.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 34

На заден план се вижда саркофагът с костите на Гоце Делчев, охраняван от почетна рота от югославски войници и знаменосци със знамена на македонските братства.
https://gd.archives.bg/files/1.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 1

На плата, с който са обвити, личат букви от надпис на кирилица.