Писма, телеграми, записки и разписки до разни лица

Преглед на документите (79 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11333776_001_m.jpg

София, 14 апр. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 9

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11430529_001_m.jpg

София, 1 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 35

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11426940_001_m.jpg

София, 21 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 17

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11426908_001_m.jpg

Кюстендил, 25 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 16

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11333623_001_m.jpg

Кюстендил, 1 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 1