Преглед на документите (351 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/12027189_001_m.jpg

София, б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд 614К, опис 1, а.е. 15, лист 3 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

https://bdi.bg/gd/tmp/12025074_001_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 16070, лист 2 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

https://bdi.bg/gd/tmp/B_inv16072_S3859_1.jpg

София, б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 16072, лист 1 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

https://bdi.bg/gd/tmp/12025068_001_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис Х, а.е. 14822, лист 1

Вът Фототека Б на ЦДА се съхранява и оригиналната плака от която впоследствие са правени копия на снимката.""
https://bdi.bg/gd/tmp/22000546_001_m.jpg

София, [1901 г.] Оригинал, с автограф

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 9, лист 1 / РИМ – Благоевград, инв. № 2.7/177; на гърба на копието – ръкописно посвещение до Никола Малешевски: „На вечно неразделимия ми Никола. 21.VIII.1901 г.“;
ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7 – 2 бр. копия.

Фотоателие „А. Владиков – София“.
Снимката е подарена на Дона Ковачева (баба Дона), в чиято къща в Кюстендил е отсядал Гоце Делчев.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_10566435_001_m.jpg

Кюстендил, 3 септ. 1918 г. Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 11, лист 1

Ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби, в чиято къща той е отсядал.