Преглед на документите (351 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/22_10603044_001_m.jpg

Б.м., б.д. Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К , опис 2, а.е. 57, лист 1

В прохода Черната скала.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_10566435_001_m.jpg

Кюстендил, 3 септ. 1918 г. Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 11, лист 1

Ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби, в чиято къща той е отсядал.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295278_001_m.jpg

Кюстендил, 1974. Негатив, позитив

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 42, лист 1

Фотограф Йордан Миленков.
Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295315_001_m.jpg

Б.м. , 1968 г. Оригинал, ръкопис. Документът е наличен и в печатан вариант.

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 5, лист 1–4

Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
https://bdi.bg/gd/tmp/22000546_001_m.jpg

София, [1901 г.] Оригинал, с автограф

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 9, лист 1 / РИМ – Благоевград, инв. № 2.7/177; на гърба на копието – ръкописно посвещение до Никола Малешевски: „На вечно неразделимия ми Никола. 21.VIII.1901 г.“;
ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7 – 2 бр. копия.

Фотоателие „А. Владиков – София“.
Снимката е подарена на Дона Ковачева (баба Дона), в чиято къща в Кюстендил е отсядал Гоце Делчев.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295300_001_m.jpg

Дупница, 2 май 1925 г. Оригинал, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 16, лист 1-5

Публикуван в подлистника във вестник „Независима Македония“, брой 174 от 3 септ. 1926 г.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295309_001_m.jpg

Дупница, 8 авг. 1925 г. Оригинал, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 16, лист 21–22

По случай статията „Илинденското въстание“ във в. „Светлина“ от 29 юли, бр. 22, [1926 г.]. Споменът е публикуван в подлистника във вестник „Независима Македония“, брой 174 от 3 септ. 1926 г.
Налични са само първата и последната страница.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295284_001_m.jpg

София, 4 ян. [1902 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 4, лист 2

https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295292_001_m.jpg

София, 6 дек. [1902 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 4, лист 3

https://bdi.bg/gd/tmp/26_11119441_001_m.jpg

Горна Джумая (дн. Благоевград), 24 септ. 1917 г. Фотокопие

ДА – Перник, фонд 349К, опис 1, а.е. 165, лист 13

Надпис на гърба на снимката: „Подарявам лика си заедно с внучетата: Гоце и Никола на милото ни семейство Пееви за спомен. Никола Делчев“.
https://bdi.bg/gd/tmp/28_11282460_001_m.jpg

София, 1 юли 1902 г. Копие, ръкопис

ДА – Пловдив, фонд 1182К , опис 1, а.е. 57, лист 1–2